De Komst van Ad-Dajjal | De Grote Tekenen Series H3.P2

Tekenen van een tiran-echtgenoot

Tegenwoordig is het concept van thuistirannie helaas vrij algemeen. Veel vrouwen zeggen af ​​en toe dat ze bij hun tirannieke echtgenoten wonen. Uit de naam kunnen we al opmaken dat dit verre van een hemels bestaan ​​is. Maar wat is de eigenaardigheid van zo'n mentaal fenomeen? En hoe herken je een tiran van tevoren?

Artikelinhoud

Tekenen van een tiran-echtgenoot

Het belangrijkste kenmerk van dit soort mensen is een soort obsessie met machtswellust en het verlangen om alles te beheersen. Voor zulke mensen kan zelfs de geringste ongehoorzaamheid enorm mentaal ongemak veroorzaken.

Tekenen van een tiran-echtgenoot

De tiran moet elk klein ding beheersen en totale controle voelen. Leven met een despotische echtgenoot impliceert een voor de hand liggend antwoord op de vraag Wie is de baas?.

En als iemand plotseling zijn macht durft aan te tasten, of hem van het voetstuk probeert te verdrijven, zal hij al het mogelijke doen om de oorzaak van de aantasting van zijn mentale rust weg te nemen. Hij zal op alle mogelijke manieren proberen die mensen te onderdrukken die niet onder zijn invloed staan ​​en hun acties te beheersen.

Een psychologische suppressor wordt gekenmerkt door een harde verdediging van hun posities. In een geschil zal hij in principe alleen blijven aandringen, zelfs als hij weet dat hij opzettelijk ongelijk heeft. De tiran-echtgenoot zal nooit concessies doen. Voor hem betekent instemmen met de mening van iemand anders machtsverlies.

De belangrijkste taak van een tiran-echtgenoot is om zijn vrouw in een positie te brengen waarin hij afhankelijk is van hem. Hij zal ervoor zorgen dat zijn vrouw thuis blijft en kinderen opvoedt, zodat zij niet over eigen inkomsten beschikt. Aan het begin van een relatie kan dit verbod in een mildere vorm worden aangegeven en ziet het er vrij nobel uit.

De suppressor zal je vertellen dat zijn vrouw niet mag werken, en hij zal zelf voor het gezin zorgen. Hij zal haar ook verbieden te communiceren met vrienden en familieleden die hem niet behagen. Hij zal er alles aan doen om oppermachtig te zijn over zijn soulmate.

De tiran manifesteert zich in al zijn glorie, vooral tijdens de zwangerschap van de vrouw en na de bevalling. Op het moment dat een vrouw het meest kwetsbaar en afhankelijk is van haar man, die hij met veel succes gebruikt.

Tekenen van een tiran-echtgenoot

Gedurende deze periode domineert de suppressor bijna alles.

Bovendien kan hij het zich veroorloven niet alleen zijn vrouw te onderdrukken, maar ook om haar te beledigen en zelfs fysiek geweld te gebruiken. We hebben enkele van de belangrijkste kenmerken van een tiran-echtgenoot beschreven waarmee hij kan worden geïdentificeerd. Maar dat zijn ze in de regeloh, ze manifesteren zich vooral duidelijk wanneer een vrouw al op het netwerk is geweest. Het is ook mogelijk om de suppressor van tevoren te herkennen als je zijn psychologische profiel kent.

Hoe kom je van je tiran-echtgenoot af?

De psychologie van de suppressor

Vanuit het oogpunt van psychologie wordt het obsessieve verlangen naar macht geclassificeerd als een neurose. De echtgenoot, een psychologische tiran, probeert met alle middelen de mensen die bij hem zijn te onderdrukken, te vernederen en ondergeschikt te maken aan zijn wil.

Een interessant kenmerk is dat hij het zelf niet toegeeft, maar elke handeling rationaliseert. Neurotica hebben de neiging sterke mensen te respecteren en de zwakkere te minachten. Zijn gedrag wordt ook ingegeven door een innerlijke zwakte, die hij nooit toegeeft. Met een dergelijke manifestatie van autoriteit compenseert hij zijn eigen inconsistentie, daarom heeft hij voortdurend bevestiging van zijn kracht nodig.

De belangrijkste reden voor de psychologische toestand van zo iemand is dus het constante interne conflict tussen het gewenste en het werkelijke. Hij verplaatst zijn zwakte en compenseert zijn dominantie over anderen. Zo'n ontsnapping uit de realiteit kent voor de despoot geen einde, aangezien de erkenning van zijn eigen zwakheid voor hem als de dood is. Hij ziet zichzelf als een sterk en zelfverzekerd persoon. Hieraan gerelateerd is de verhoogde gevoeligheid van de trots van de onderdrukker.

Tekenen van een tiran-echtgenoot

We raden aan om dit psychotype niet voor de gek te houden, aangezien hij dergelijke dingen niet zal begrijpen. Het is van vitaal belang voor neurotici om voortdurend hun eigen superioriteit ten opzichte van anderen te voelen.

De mensen om hem heen zijn slechts objecten van zelfrespect, tegen de achtergrond waarvan de huisdespoot constant domineert. Om de gunst van een tiran-echtgenoot te winnen, is het voldoende om de gevoelens van zijn eigen belang te vleien en bewondering voor hem te uiten.

Maar de huisdespoot bouwt relaties op met huishoudens door voortdurend een gevoel van angst in stand te houden. Neurotica gebruiken niet per se fysieke kracht, ze zijn geweldig in het manipuleren van mensen en het voelen van de zwakke punten van anderen. Bedenk dat de suppressor eigenlijk een nogal zwakke, kwetsbare en infantiele persoon is die uiterlijk blijk geeft van kracht en formidabiliteit.

Echtgenoot is een tiran: tolereren of kwijtraken?

Het meest trieste levensscenario is er een waarin een vrouw voortdurend lijdt onder de aanvallen van haar man, maar er niets aan doet. Het grootste probleem van zulke vrouwen is dat als de hedendaagse despotische echtgenoot ergens heen gaat om redenen die buiten haar macht liggen. Een vrouw zal in de regel uiteindelijk een gelijkwaardige vervanger voor zichzelf vinden en opnieuw pijn en vernedering verdragen.

Vijf stappen om van

af te komen

Wat als de man een tiran is? In feite ligt het antwoord in deze situatie voor de hand: een verzoek tot echtscheiding indienen. Maar in het leven gebeurt niet alles op een eenvoudige manier, en deze kwestie is psychologisch moeilijk.

We zullen proberen basisaanbevelingen te doen over hoehoe je van de echtgenoot van een tiran afkomt:

Tekenen van een tiran-echtgenoot
  1. Het is noodzakelijk om jezelf een vraag te stellen. Waarom hebben we zo'n echtgenoot nodig? en beantwoord het oprecht. Zoals de praktijk laat zien, voelen veel vrouwen zich graag een slachtoffer en halen ze plezier uit lijden. En om van tirannie af te komen, zal het nodig zijn om moeite te doen om aan jezelf te werken;
  2. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en je leven. Het is noodzakelijk om van buitenaf naar de huidige situatie te kijken en te beseffen dat dergelijk gedrag van een tiran-echtgenoot alleen mogelijk is met toestemming van het slachtoffer. Vrouwen zijn in de regel bang om zelfstandig hun leven te leiden en leunen liever op de schouder van een sterke man. In sommige gevallen is het leven met een suppressor de prijs die moet worden betaald voor deze gemoedsrust;
  3. Als je kiest voor een kwalitatieve verandering in je leven, wees dan voorbereid op een serieuze herziening van je wereldbeeld en herbeoordeling van waarden. Het is nogal moeilijk om dit probleem alleen te begrijpen, daarom is het in dit stadium de beste optie om hulp te zoeken bij een specialist - een psychoanalyticus;
  4. De eerste prioriteit van een vrouw is het vergroten van haar zelfrespect. In de regel wordt het leven van vrouwen met een onderschat gevoel van eigenwaarde immers geassocieerd met tirannen. Je moet van jezelf houden, voor je eigen ontwikkeling zorgen en proberen uit de positie van materiële afhankelijkheid van de psychologische vampier te komen. Dit zal helpen om de relatie met de tiran te veranderen en uit zijn spel te komen;
  5. Als je samenwoont met een tiran-echtgenoot, moet je weten dat hem heropvoeding niet zal werken. Hij zal constant macht en overheersing zoeken. En als u uit zijn controle raakt, wachten u eindeloze gezeur en beledigingen. Daarom is de enige juiste oplossing in dit geval echtscheiding.

Veel vrouwen verlaten huishoudelijke despoten niet vanwege kinderen. Maar bedenk eens, wilt u dat uw zoon het gedrag van zijn vader overneemt, en dat uw dochter onbewust heeft geprobeerd een echtgenoot als haar vader te kiezen?

Probeer onze aanbevelingen en je leven zal hoe dan ook veranderen! Liefde en begrip!

Je vast, maar je bidt niet?

Vorige post Barnsteenzuur: gunstige eigenschappen
Volgend bericht Kortere werktijden voor zwangere vrouwen: we analyseren de juridische subtiliteiten